top of page

IBADAT SORE Rabu, 15 Mei 2024

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci

Kunjungilah hati kami

Penuhilah dengan rahmat

Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami

Rahmat Allah mahatinggi

Engkaulah pancaran cinta

Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa

Yang membagikan kurnia

Engkau sudah dijanjikan

Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*kita seperti orang yang bermimpi.

 

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*sebab itu kita bersukacita.

 

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*akan menuai dengan bersorak-sorai.

 

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.


Ant. 2.

Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*sia-sialah para pengawal berjaga.

 

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†   pergi tidur larut malam*dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*kepada orang yang dicintaiNya.

 

Putera-Putera sungguh anugerah Tuhan,*dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,*demikianlah Putera yang diperanakkan pada masa muda.

 

Berbahagialah orang yang mengisi*tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.


Ant. 3.

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†yang membuat kita layak mendapat bagian*dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus kita mendapat penebusan,*yaitu pengampunan dosa.

 

Kristuslah gambar Allah, Ia menampakkan Yang tak kelihatan,*Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

 

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,†Ia mendahului segala sesuatu,*dan segala sesuatu ada dalam Dia.

 

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja ;†Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

 

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,†dan dengan perantaraan Kristus*Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya.

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr7:24-27)

Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Maka imamatNyapun kekal adanya. Sebab itu, hingga kekal Ia sanggup menyelamatkan mereka yang datang kepada Allah dengan perantaraan-Nya, karena Ia tetap hidup untuk menjadi pengantara kita. Memang kita perlukan seorang imam agung yang kudus, tak bersalah, tak bernoda, tak termasuk kaum pendosa, dan mulia melebihi segala langit. Yesus tidak seperti imam-imam lainnya, yang harus mempersembahkan kurban pertama-tama karena dosanya sendiri dan baru kemudian karena dosa umat. Karena hal itu telah dilakukan-Nya, satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dari alam maut dan bersemayam di sebalah kanan Bapa. Marilah kita  berdoa kepada-Nya:


U:  Kristus, sumber hidup abadi, dengarkanlah kami.


Ingatlah ya Tuhan, akan semua orang yang melayani umat-Mu,* agar mereka sanggup memberi teladan hidup suci kepada orang beriman.


Berilah semangat keadilan dan damai kepada para pemimpin negara,* agar kami dapat hidup  rukun di tengah keluarga bangsa-bangsa.


Berkatilah hidup kami dengan kesejahteraan,* dan tambahkanlah kesuburan bumi untuk menghindarkan bencana kelaparan.


Kristus, penyelamat, Engkau telah menerangi seluruh dunia dan memanggil setia makhluk kepada kehidupan,* terangilah arwah para saudara kami dengan cahaya abadi.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, pemulih dan pencinta kemurnian hidup kami. Engkau telah meluputkan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepada-Mu, supaya kami selalu tinggal dalam terang ke­benaran­-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

103 views0 comments

Comments


bottom of page