top of page

IBADAT SORE Rabu, 18 Mei 2022

Updated: May 18, 2022

HARI BIASA PEKAN V PASKAH (P)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

Mari kita bergembira Merayakan hari Paskah Sambil bernyanyi memuji Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan Dan tubuh-Nya dikurbankan Darah-Nya yang kita trima Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur Maut kalah hancur lebur Musuh takluk terbelenggu Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kristus ditinggikan Allah menjadi pemimpin dan juruselamat, Alleluia.


Mazmur 26 (27)

I

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ’kan kutakuti?* Tuhanlah benteng hidupku, siapa ‘kan kugentari?

Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku,* maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Biarpun sepasukan tentara melawan daku,* hatiku tidak gentar.

Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku,* aku tetap percaya.


Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang kukehendaki:* diam dirumah Tuhan sepanjang hidupku.

Untuk merasakan kebaikan Tuhan* dan menikmati rumahNya.


Tuhan melindungi aku terhadap bahaya,† menyembunyikan daku dalam kemahNya,* memindahkan daku ke benteng yang tinggi.

Kini aku berjaya,* atas musuh di sekelilingku.

Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira,* aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Kristus ditinggikan Allah menjadi pemimpin dan juruselamat, Alleluia.


Ant. 2

Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan, selagi aku masih hidup, Alleluia.


II

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku,* kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku.

Seturut firmanMu ku cari wajahMu,* wajahMu kucari, ya Tuhan.


Jangan wajahMu Kausembunyikan dari padaku,* jangan hambaMu Kautolak dengan murka.

Sebab Engkau penolongku, jangan membuang aku,* jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.

Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan daku,* namun Tuhan selalu menyambut aku.


Tunjukkanlah jalanMu kepadaku, ya Tuhan,* bimbinglah aku di jalan yang aman sentosa.


Jangan aku Kauserahkan kepada kekuasaan lawanku,* sebab mereka bersaksi dusta dan bersumpah palsu melawan daku.


Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan,* selagi aku masih hidup.

Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu,* berharaplah kepada Tuhan!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan, selagi aku masih hidup, Alleluia.


Ant. 3

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus, dengan perantaraan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.


Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus, dengan perantaraan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 7:24-27)

Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Maka imamatNyapun kekal adanya. Sebab itu, hingga kekal Ia sanggup me­nyelamatkan mereka yang datang ke­pada Allah dengan perantaraan-Nya, karena Ia tetap hidup untuk menjadi pengantara kita. Memang kita perlukan seorang imam agung yang kudus, tak bersalah, tak bernoda, tak termasuk kaum pendosa, dan mulia melebihi segala langit. Yesus tidak seperti imam-imam lainnya, yang harus mem­persembahkan kurban pertama-tama karena dosanya sendiri dan baru kemudian karena dosa umat. Karena hal itu telah dilakukan-Nya, satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembah­kan diri-Nya sebagai kurban.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.


P : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Jika kamu tinggal dalam Aku, sabdaKu akan tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Jika kamu tinggal dalam Aku, sabdaKu akan tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dari alam maut dan bersemayam di sebelah kanan Bapa. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U : Kristus, sumber hidup abadi, dengarkanlah kami.


Ingatlah ya Tuhan, akan semua orang yang melayani umat-Mu,* agar mereka sanggup memberi teladan hidup suci kepada orang beriman.

Berilah semangat keadilan dan damai kepada para pemimpin negara,* agar kami dapat hidup rukun di tengah keluarga bangsa-bangsa.

Berkatilah hidup kami dengan kesejahteraan,* dan tambahkanlah kesuburan bumi untuk menghindarkan bencana kelaparan.

Kristus, penyelamat, Engkau telah menerangi seluruh dunia dan memanggil setia makhluk kepada kehidupan,* terangilah arwah para saudara kami dengan cahaya abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Ya Allah, pemulih dan pencinta ke­murnian hidup kami. Engkau telah meluputkan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepada-Mu, supaya kami selalu tinggal dalam terang kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

107 views3 comments

3 Comments


Kembang Telang
Kembang Telang
May 18, 2022

Kristus telah bangkit dari alam maut dan bersemayam di sebalah kanan Bapa. Marilah kita berdoa kepada-Nya: (Ini tentu yang dimaksud adalah "sebelah")

Like

ping kueng bang
ping kueng bang
May 18, 2022

😊

Like

ping kueng bang
ping kueng bang
May 18, 2022

Terima kasih.

Senantiasa diberkati.

Like
bottom of page