top of page

IBADAT SORE Rabu, 20 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.

 

Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.

 

Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.

 

Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Kepada-Mu kuarahkan hatiku, ya Tuhan, datanglah dan lepaskanlah aku, ke­pada-Mu aku berlindung.


Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*kita seperti orang yang bermimpi.

 

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*sebab itu kita bersukacita.

 

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*akan menuai dengan bersorak-sorai.

 

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Kepada-Mu kuarahkan hatiku, ya Tuhan, datanglah dan lepaskanlah aku, ke­pada-Mu aku berlindung.


Ant. 2

Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu.


Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*sia-sialah para pengawal berjaga.

 

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†   pergi tidur larut malam*dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*kepada orang yang dicintaiNya.

 

Putera-Putera sungguh anugerah Tuhan,*dan buah kandungan sungguh ganjaranNya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,*demikianlah Putera yang diperanakkan pada masa muda.

 

Berbahagialah orang yang mengisi*tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

 

Kemuliaan kepada Bapa*    dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu.


Ant. 3

Berbaliklah sejurus, ya Tuhan, jangan­­­­lah lambat mendatangi hamba-hamba­-Mu.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.


Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Berbaliklah sejurus, ya Tuhan, jangan­­­­lah lambat mendatangi hamba-hamba­-Mu.


BACAAN SINGKAT (1Kor 4:5)

Janganlah menjatuhkan hukuman se­belum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menampilkan yang tersembunyi dalam kegelapan dan membuka isi hati setiap orang. Itulah saatnya kita menerima pujian dari Allah.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, Engkaulah kunci Kerajaan Allah. Bebaskanlah umat-Mu dari penjara dan kegelapan maut.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, Engkaulah kunci Kerajaan Allah. Bebaskanlah umat-Mu dari penjara dan kegelapan maut.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah mengutus PutraNya untuk membawa damai yang tak berkesudahan. Dengan rendah hati marilah kita memohon kepadaNya:


U : Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, perhatikanlah nasib GerejaMu,* datanglah kunjungilah kebun anggur yang Kautanam sendiri.


Allah yang setia, ingatlah akan semua putra Abraham,* dan penuhilah janjiMu kepada leluhur mereka.


Allah yang mahamurah, pandanglah semua bangsa di dunia ini,* agar mereka menghormati Engkau karena belaskasihanMu.


Gembala kekal, kunjungilah kawanan dombamu,* dan kumpulkanlah mereka semua dipadang rumputMu.


lngatlah juga,yaTuhan, akan semua orang yang telah berpulang dalam damaiMu,* terimalah mereka dalam kemuliaan bersama dengan PutraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, Perawan Tak Bernoda telah me­nerima kabar malaikat dan meng­an­­dung Putra-Mu dengan ke­kuatan Roh Kudus. Semoga kami meng­ikuti teladan Perawan Maria dan mentaati kehendak­-Mu dengan ren­dah hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

97 views0 comments

Comments


bottom of page