top of page

IBADAT SORE Rabu, 24 Mei 2023

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci Kunjungilah hati kami Penuhilah dengan rahmat Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami Rahmat Allah mahatinggi Engkaulah pancaran cinta Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa Yang membagikan kurnia Engkau sudah dijanjikan Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,* kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.


Ant. 2

Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.


Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,* elukanlah Allah dengan sorak-sorai

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,* raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,* sekalian suku ditundukkannya.

Bagi kita dipilih-Nya tanah pusaka,* kebanggaan Yakub, kekasih-Nya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,* diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,* bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,* nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,* bersemayam atas takhta-Nya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,* dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,* sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.


Ant. 3

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


Kidung (Why 11:17-18, 12:10b-12a)

Kami mengucapkan syukur kepada-Mu, ya Tuhan,* Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaan-Mu yang besar* dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,† maka tibalah kemurkaan-Mu,* tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hamba-Mu,† yaitu para nabi, para kudus, dan semua orang takwa,* baik yang kecil maupun yang besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,† kekuatan dan pemerintah Allah kita,* telah tiba kekuasaan raja yang diurapi-Nya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,* yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba* dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,* oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Ibr 7:24-27)

Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Maka imamatNyapun kekal adanya. Sebab itu, hingga kekal Ia sanggup me­nyelamatkan mereka yang datang ke­pada Allah dengan perantaraan-Nya, karena Ia tetap hidup untuk menjadi pengantara kita. Memang kita perlukan seorang imam agung yang kudus, tak bersalah, tak bernoda, tak termasuk kaum pendosa, dan mulia melebihi segala langit. Yesus tidak seperti imam-imam lainnya, yang harus mem­persembahkan kurban pertama-tama karena dosanya sendiri dan baru kemudian karena dosa umat. Karena hal itu telah dilakukan-Nya, satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembah­kan diri-Nya sebagai kuban.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.

P : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Para murid bergembira, * Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dari alam maut dan bersemayam di sebalah kanan Bapa. Marilah kita berdoa kepada-Nya:


U: Kristus, sumber hidup abadi, dengarkanlah kami.

Ingatlah ya Tuhan, akan semua orang yang melayani umat-Mu,* agar mereka sanggup memberi teladan hidup suci kepada orang beriman.

Berilah semangat keadilan dan damai kepada para pemimpin negara,* agar kami dapat hidup rukun di tengah keluarga bangsa-bangsa.

Berkatilah hidup kami dengan kesejahteraan,* dan tambahkanlah kesuburan bumi untuk menghindarkan bencana kelaparan.

Kristus, penyelamat, Engkau telah menerangi seluruh dunia dan memanggil setia makhluk kepada kehidupan,* terangilah arwah para saudara kami dengan cahaya abadi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, pemulih dan pencinta kemurnian hidup kami. Engkau telah meluputkan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepada-Mu, supaya kami selalu tinggal dalam terang ke­benaran­-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

109 views2 comments

2 comentários


Viator Oxtavius
Viator Oxtavius
24 de mai. de 2023

Katolik ada standart text ibadah sesuai kalender gereja, seragam

Curtir

Viator Oxtavius
Viator Oxtavius
24 de mai. de 2023

Up date teruskah text ibadahnya...

Curtir
bottom of page