top of page

IBADAT SORE Rabu, 27 September 2023

PERINGATAN SANTO VINSENSIUS A PAULO, IMAM (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Ya gembala yang terhormat Terimalah pujian umat Tuhan sendiri terharu Bila kami memujimu.


Kristuslah imam abadi Yang menghidupkan kembali Umat baru bagi Allah Bagaikan mempelai indah.


Iapun sudah berkenan Memilih dan mentahbiskan Engkau menjadi pelayan Gembala umat beriman.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Putra dan Roh-Nya

Yang melimpahkan kurnia

Kepada kita semua. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Mazmur 26 (27)

I

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ’kan kutakuti?* Tuhanlah benteng hidupku, siapa ‘kan kugentari?

Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku,* maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Biarpun sepasukan tentara melawan daku,* hatiku tidak gentar.

Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku,* aku tetap percaya.


Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang kukehendaki:* diam dirumah Tuhan sepanjang hidupku.

Untuk merasakan kebaikan Tuhan* dan menikmati rumahNya.


Tuhan melindungi aku terhadap bahaya,† menyembunyikan daku dalam kemahNya,* memindahkan daku ke benteng yang tinggi.

Kini aku berjaya,* atas musuh di sekelilingku.

Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira,* aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


II

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku,* kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku.

Seturut firmanMu ku cari wajahMu,* wajahMu kucari, ya Tuhan.


Jangan wajahMu Kausembunyikan dari padaku,* jangan hambaMu Kautolak dengan murka.

Sebab Engkau penolongku, jangan membuang aku,* jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.

Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan daku,* namun Tuhan selalu menyambut aku.


Tunjukkanlah jalanMu kepadaku, ya Tuhan,* bimbinglah aku di jalan yang aman sentosa.


Jangan aku Kauserahkan kepada kekuasaan lawanku,* sebab mereka bersaksi dusta dan bersumpah palsu melawan daku.


Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan,* selagi aku masih hidup.

Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu,* berharaplah kepada Tuhan!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.


Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5: 1-4)

Para ketua di antara kamu kunasihati se­bagai teman sejawat dan saksi pende­ritaan Kristus, dan sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawan­an Allah yang ada padamu, jangan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Jangan mencari ke­untungan, tetapi relakanlah diri. Jangan main kuasa atas umat yang di­percayakan kepadamu. Tetapi hendak­lah kamu menjadi teladan bagi kawan­anmu. Dan bila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemulia­an yang takkan binasa.


LAGU SINGKAT

P : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.

P : Ia menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya.

U : Dan mendoakan mereka

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus

U : Inilah saudara yang mencintai umat Allah* Dan mendoakan mereka.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku, sabda Tuhan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk Aku, sabda Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Kristus ditetapkan sebagai sebagai imam agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita me­luhurkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa:


U : Selamatkanlah umat-Mu, ya Tuhan.


Kristus, Engkau menerangi Gereja-Mu melalui para pemimpin yang suci,* semoga umat Kristen selalu Kaugembirakan dengan terang cahaya-Mu.


Kristus, Engkau mengampuni dosa umat karena para gembala berdoa seperti - Musa,* maka kuduskanlah Gereja-Mu senantiasa berkat doa mereka.


Kristus, Engkau mengurapi para kudus-Mu dan mengutus Roh Kudus kepada mereka,* maka penuhilah semua pemimpin umat-Mu dengan Roh Kudus.


Kristus, Engkau sendirilah milik para gembala yang kudus,* semoga semua orang yang sudah Kautebus dengan darah-Mu tetap bersatu dengan Dikau.


Kristus, berkat usaha gembala Gereja, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada domba-domba-Mu,* maka selamatkanlah para arwah dari kematian kekal berkat wafat-Mu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah pembela kaum papa, Santo Vinsensius imam-Mu Kaubina dalam ke­giatan kerasulannya untuk menyelamat­kan orang miskin dan mendidik para rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mencintai yang dikasihinya, dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus, Putra­-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam per­sekutu­an Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

165 views0 comments

Commentaires


bottom of page