top of page

IBADAT SORE Rabu, 6 Desember 2023

HARI BIASA PEKAN I ADVEN

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia Cahaya kami semua Kristus penebus ilahi Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka Kar’na umatMu berdosa Syukurlah Engkau berkenan Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa Engkau jadi manusia Lahir dari bunda murni Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Mazmur 26 (27)

I

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ’kan kutakuti?* Tuhanlah benteng hidupku, siapa ‘kan kugentari?

Bila penjahat menyerang untuk memangsa aku,* maka seteru dan lawanku sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Biarpun sepasukan tentara melawan daku,* hatiku tidak gentar.

Biarpun pertempuran berkecamuk di kelilingku,* aku tetap percaya.


Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang kukehendaki:* diam dirumah Tuhan sepanjang hidupku.

Untuk merasakan kebaikan Tuhan* dan menikmati rumahNya.


Tuhan melindungi aku terhadap bahaya,† menyembunyikan daku dalam kemahNya,* memindahkan daku ke benteng yang tinggi.

Kini aku berjaya,* atas musuh di sekelilingku.

Kini aku mempersembahkan kurban syukur dengan gembira,* aku menyanyikan mazmur dalam kemah Tuhan.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa ‘kan kutakuti?


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


II

Tuhan, dengarkanlah suara seruanku,* kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku.

Seturut firmanMu ku cari wajahMu,* wajahMu kucari, ya Tuhan.


Jangan wajahMu Kausembunyikan dari padaku,* jangan hambaMu Kautolak dengan murka.

Sebab Engkau penolongku, jangan membuang aku,* jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.

Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan daku,* namun Tuhan selalu menyambut aku.


Tunjukkanlah jalanMu kepadaku, ya Tuhan,* bimbinglah aku di jalan yang aman sentosa.


Jangan aku Kauserahkan kepada kekuasaan lawanku,* sebab mereka bersaksi dusta dan bersumpah palsu melawan daku.


Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan,* selagi aku masih hidup.

Berharaplah kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkan hatimu,* berharaplah kepada Tuhan!


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

WajahMu ku cari, ya Tuhan; janganlah wajahMu Kau sembunyikan dari pada-ku.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,† yang membuat kita layak mendapat bagian* dalam warisan gemilang para kudus.


Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan* dan memindahkan kita ke dalam kerajaan PuteraNya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,* yaitu pengampunan dosa.


Kristuslah gambar Allah , Ia menampakkan Yang tak kelihatan,* Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,* baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,* singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.


Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraanNya dan untuk Dia,† Ia mendahului segala sesuatu* dan segala sesuatu ada dalam Dia.


Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;† Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,* supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.


Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhanNya diam dalam Kristus,† dan dengan perantaraan Kristus* Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,* segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Kristuslah yang pertama dari segala ciptaan, Ia utama dalam segala sesuatu.


BACAAN SINGKAT (1Kor 4:5)

Janganlah menjatuhkan hukuman se­belum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menampilkan yang tersembunyi dalam kegelapan dan membuka isi hati setiap orang. Itulah saatnya kita menerima pujian dari Allah.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Dari gunung Sion datang ajaran, dari Yerusalem datang sabda Tuhan.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Dari gunung Sion datang ajaran, dari Yerusalem datang sabda Tuhan.


DOA PERMOHONAN

Allah Bapa telah mengutus PutraNya untuk membawa damai yang tak berkesudahan. Dengan rendah hati marilah kita memohon kepadaNya:


U : Datanglah kerajaanMu, ya Tuhan.


Bapa yang kudus, perhatikanlah nasib GerejaMu,* datanglah kunjungilah kebun anggur yang Kautanam sendiri.


Allah yang setia, ingatlah akan semua putra Abraham,* dan penuhilah janjiMu kepada leluhur mereka.


Allah yang mahamurah, pandanglah semua bangsa di dunia ini,* agar mereka menghormati Engkau karena belaskasihanMu.


Gembala kekal, kunjungilah kawanan dombamu,* dan kumpulkanlah mereka semua dipadang rumputMu.


lngatlah juga,yaTuhan, akan semua orang yang telah berpulang dalam damaiMu,* terimalah mereka dalam kemuliaan bersama dengan PutraMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan Allah kami, siapkanlah hati kami dengan kekuatanMu. Semoga pada ke­datangan Kristus, PutraMu, kami di­undang menghadiri perjamuan hidup kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.

121 views0 comments

Comments


bottom of page