top of page

IBADAT SORE Sabtu, 16 Desember 2023

HARI MINGGU ADVEN III (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Pencipta bintang mulia

Cahaya kami semua

Kristus penebus ilahi

Kabulkanlah doa kami.


HatiMu sungguh berduka

Kar’na umatMu berdosa

Syukurlah Engkau berkenan

Melimpahkan pengampunan


Pada kepenuhan masa

Engkau jadi manusia

Lahir dari bunda murni

Sahaja dan rendah hati.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan*sekarang dan selama-lamanya.

 

Dari timur sampai barat*terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*     

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita*yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah*untuk memandang langit dan bumi.

 

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu*dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul*dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Yerusalem, bersukacitalah dengan kegembiraan besar, sebab Penyelamat akan datang padamu, alleluya.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*“semua orang penipu.”

 

Bagaimana akan kubalas*segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*sambil menyerukan nama Tuhan.

 

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*di depan seluruh umatNya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*kematian para kekasihNya.

 

Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak sahayaMu,*Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepadaMu*sambil menyerukan nama Tuhan

 

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*di depan seluruh umatNya,

di pelataran rumah Tuhan,*di tengah kota Yerusalem.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Aku, Tuhan, menegakkan keadilan. Karya keselamatanku takkan Kutunda lagi.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Hendaknya kita berlaku adil dan saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Tuhan.


BACAAN SINGKAT (1Tes 5:23-24)

Semoga Allah, pokok damai, mengudus­kan kamu sekalian sepenuhnya; agar roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara tanpa cela sampai kedatangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kamu tetap setia. Ia akan melaksanakan sabdaNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Selain Aku tiada Allah; Akulah Allah yang menjadi manusia. Di hadapanKu semua lutut bertekuk, dan semua lidah memuji Aku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Selain Aku tiada Allah; Akulah Allah yang menjadi manusia. Di hadapanKu semua lutut bertekuk, dan semua lidah memuji Aku.


DOA PERMOHONAN

Kristus menggembirakan hati setiap orang menantikan Dia. Marilah kita me­mohon:


U : Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat.


Dengan gembira hati kami nantikan kedatanganMu,* datanglah, ya Tuhan Yesus.


Engkau telah hidup sebelum awal dunia,* datanglah dan selamatkanlah kami di dunia ini.


Engkau telah menciptakan dunia dan segenap isinya,* datanglah dan selamatkanlah karya tanganMu.


Engkau telah hidup dan mati sebagai manusia,* datanglah dan luputkanlah kami dari kuasa maut.


Engkau datang supaya kami memperoleh kehidupan berlimpah-limpah,* datanglah dan berilah kami kehidupan abadi.


Engkau hendak mempersatukan semua orang dalam kerajaanMu,* datanglah dan himpunkanlah semua orang yang ingin memandang wajahMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Bapa, lihatlah umatMu, yang tekun menantikan pesta kelahiran PutraMu. Kami mohon, semoga kami dapat me­nikmati bahagia sebesar itu dan dapat merayakannya dengan Kebaktian yang meriah. Demi Yesus Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

100 views0 comments

Comments


bottom of page