top of page

IBADAT SORE Sabtu, 2 Desember 2023

HARI MINGGU ADVEN I (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Dengarkan suara Tuhan Yang mengecam kejahatan Usirlah jauh impian Serta karya kegelapan.


Bangunlah hati merana Yang parah terluka dosa Sebab Kristus bercahaya Bersinar laksana surya.


Kristus datang bagai domba Yang menghapus dosa kita Mari mohon dengan tekun Supaya diberi ampun.


Dipuja dan dipujilah

Bapa dan Putera Allah

Bersama Roh mahamulya

Selalu senantiasa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Wartakanlah kepada para bangsa: “Sungguh, Allah penyelamat kita akan datang.”


Mazmur 140 (141), 1-9

Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku,* dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepadaMu.

Semoga doaku membubung ke hadapanMu bagaikan dupa,* semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan kurban petang.


Awasilah mulutku, ya Tuhan,* dan jagalah pintu bibirku.

Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan,* jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.

Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat,* tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.


Biarlah Allah yang adil memukul aku,* biarlah yang maharahim menyiksa aku.

Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta-pora;* tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.


Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup,* biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusanNya!

Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka,* demikianlah aku hancur lebur dimoncong maut.


Tetapi kepadaMulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku,* kepadaMulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.

Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang,* dan terhadap perangkap orang berdosa.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Wartakanlah kepada para bangsa: “Sungguh, Allah penyelamat kita akan datang.”


Ant. 2

Sungguh, Tuhan akan datang, diiringi oleh para kudusNya. Pada hari itu akan bersinarlah cahaya gemilang, alleluya.


Mazmur 141 (142)

Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan,* dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan.

Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapanNya,* aku membentangkan sengsaraku kepadaNya.


“Bila nyawaku melenyap dari padaku,* Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut,

Sepanjang jalan yang harus kutempuh,* para musuhku memasang jerat.

Tengoklah dan saksikan sendiri,* tak seorangpun mau mengenal aku.

Tak mungkin aku meloloskan diri,* tak seorangpun menghiraukan daku.


Aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,† Engkaulah pelindungku* milik pusakaku dalam hidup abadi.

Perhatikanlah seruanku,* sebab aku teramat hina.

Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku,* karena mereka terlalu kuat bagiku.


Keluarkanlah aku dari penjara maut,* agar aku memuji namaMu!

Semoga rombongan para suci melingkungi aku,* sebab Engaku menyelamatkan daku.


Kemuliaan kepada Bapa,* dan Putera dan Roh kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Sungguh, Tuhan akan datang, diiringi oleh para kudusNya. Pada hari itu akan bersinarlah cahaya gemilang, alleluya.


Ant. 3

Tuhan akan datang dengan kekuasaan besar, dan semua orang akan melihat Dia.


Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah† Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh* pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri† dengan mengambil keadaan hamba* dan menjadi sama dengan manusia.


Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri† karena taat sampai mati,* sampai mati di salib.


Sebab itu Allah telah meninggikan Dia† dan menganugerahkan kepadaNya* nama yang melebihi segala nama.


Agar dalam nama Yesus† bertekuklah setiap lutut* di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,† untuk kemuliaan Allah Bapa:* Tuhanlah Yesus Kristus.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan akan datang dengan kekuasaan besar, dan semua orang akan melihat Dia.


BACAAN SINGKAT (1Tes 5:23-24)

Semoga Allah, pokok damai, mengudus­kan kamu sekalian sepenuhnya; agar roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara tanpa cela sampai kedatangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kamu tetap setia. Ia akan melaksanakan sabdaNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Tuhan akan datang dari jauh, kemegahanNya akan memenuhi seluruh bumi.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Tuhan akan datang dari jauh, kemegahanNya akan memenuhi seluruh bumi.


DOA PERMOHONAN

Kristus menggembirakan hati setiap orang menantikan Dia. Marilah kita me­mohon:


U : Datanglah ya Tuhan, dan jangan berlambat.


Dengan gembira hati kami nantikan kedatanganMu,* datanglah, ya Tuhan Yesus.


Engkau telah hidup sebelum awal dunia,* datanglah dan selamatkanlah kami di dunia ini.


Engkau telah menciptakan dunia dan segenap isinya,* datanglah dan selamatkanlah karya tanganMu.


Engkau telah hidup dan mati sebagai manusia,* datanglah dan luputkanlah kami dari kuasa maut.


Engkau datang supaya kami memperoleh kehidupan berlimpah-limpah,* datanglah dan berilah kami kehidupan abadi.


Engkau hendak mempersatukan semua orang dalam kerajaanMu,* datanglah dan himpunkanlah semua orang yang ingin memandang wajahMu.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kurniakanlah kepada umatMu kehendak yang ikhlas untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga kami beserta Kristus mewarisi kerajaan surga. Sebab Dialah PutraMu dan peng­antara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

173 views0 comments

Comments


bottom of page