top of page

IBADAT SORE Sabtu, 4 Juni 2022

HARI RAYA PENTAKOSTA (M)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.


MADAH

Datanglah Roh mahasuci Kunjungilah hati kami Penuhilah dengan rahmat Agar suci dan selamat.


Engkaulah penghibur kami Rahmat Allah mahatinggi Engkaulah pancaran cinta Yang menguatkan segala.


Engkau tangan kanan Bapa Yang membagikan kurnia Engkau sudah dijanjikan Oleh Yesus Kristus Tuhan.


Tolonglah kami, Roh suci

Dengan pengaruh ilahi

Agar mengikuti Putra

Slalu mengasihi Bapa. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Pada hari Pentakosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluia.


Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,* pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan* sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat* terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaan-Nya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita* yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah* untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu* dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,* di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul* dan menjadikanya ibu yang penuh sukacita.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Pada hari Pentakosta semua murid Yesus berkumpul di satu tempat, Alleluia.


Ant. 2

Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluia.


Mazmur 146 (147A)

Betapa, indahnya memuji Allah kita,* betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia.

Tuhan membangun kembali Yerusalem* Tuhan menghimpunkan umat Israel yang tercerai-berai.

Tuhan menghibur orang yang patah hati* dan menyembuhkan luka mereka.

Tuhan menentukan jumlah bintang* dan memberi nama kepada masing-masing.

Agunglah Tuhan kita dan mahakuasa,* kearifan-Nya tidak terhingga.

Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina-dina,* Ia menundukkan orang berdosa sampai ke debu.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur,* bermazmurlah bagi Allah dengan iringan kecapi.

Tuhanlah yang menutupi langit dengan awan,† Ia menyediakan hujan bagi bumi,* dan menumbuhkan rumput di lereng gunung.

Tuhanlah yang memberi makan kepada ternak* dan rezeki kepada burung gagak.

Tuhan berkenan pada orang bukan karena kudanya yang cepat,* bukan pula karena ototnya yang kuat,

tetapi Tuhan berkenan pada orang takwa* yang berharap pada kasih setia-Nya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

Tampaklah kepada para rasul lidah-lidah yang menyerupai api dan hinggap di atas mereka masing-masing, Alleluia.


Ant. 3

Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluia.


Kidung (Why 15:3-4)

Agung dan mengagumkan segala karya-Mu,* ya Tuhan, Allah, yang mahakuasa!

Adil dan benar segala tindakan-Mu,* ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,* dan tidak memuliakan nama-Mu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,† semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu,* sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Roh yang keluar dari Bapa, akan memuliakan Daku, Alleluia.


BACAAN SINGKAT (Rom 8:11)

Allah membangkitkan Yesus dari alam maut. Ada­pun Roh Allah tinggal dalam dirimu; maka Allah yang mem­bangkit­kan Kristus Yesus, akan meng­hidup­kan juga badanmu yang fana, karena Roh-Nya yang tinggal dalam dirimu.


LAGU SINGKAT

P : Roh Penghibur,* Alleluia, Alleluia.

U : Roh Penghibur,* Alleluia, Alleluia.


P : Akan mengajar kamu segalanya.

U : Alleluia, Alleluia.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Roh Penghibur,* Alleluia, Alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Datanglah, hai Roh Kudus, penuhilah hati umat­-Mu dan nyalakanlah di dalam­nya api cinta-Mu. Engkau telah menghimpunkan para bangsa dari segala bahasa yang beranekaragam menjadi satu dalam iman, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, hai Roh Kudus, penuhilah hati umat­-Mu dan nyalakanlah di dalam­nya api cinta-Mu. Engkau telah menghimpunkan para bangsa dari segala bahasa yang beranekaragam menjadi satu dalam iman, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Pada hari Pentakosta, Allah me­menuhi para rasul dengan Roh Kudus yang turun dari surga. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah deng­an hati gembira, dan berdoa:


U : Utuslah Roh-Mu dan baharuilah dunia ini.


Engkau menciptakan langit dan bumi pada awal mula dan membaharui semesta alam dalam Kristus pada kepenuhan waktu,* baharuilah muka bumi dengan Roh-Mu dan selamatkanlah kami.

Engkau telah menjiwai Adam dengan nafas kehidupan,* utuslah Roh Kudus, agar Gereja-Mu tetap hidup dan segar serta mampu menyemangati dan membaharui dunia.

Terangilah semua manusia dengan cahaya Roh Kudus dan usirlah kegelapan zaman kami,* agar kebencian diubah menjadi cinta, kesedihan menjadi kegembiraan, dan perang menjadi damai sejahtera.

Semoga air yang mengalir dari lambung Kristus dan yang melambangkan Roh Kudus, menyirami umat manusia,* agar berkembanglah perikemanusiaan dan rasa tanggungjawab dalam hati semua orang.

Engkau menghantar manusia ke dalam kehidupan dan kemuliaan dengan perantaraan Roh Kudus,* semoga berkat rahmat-Nya semua arwah menikmati kesukaan cinta kasih di tanah air surgawi.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Allah yang membaharui segala se­suatu, pada hari raya ini Engkau meng­­uduskan umat-Mu di semua negara dan bangsa. Semoga mukjizat Pentakosta yang Kau­adakan pada awal Gereja, kini Kau­kerja­kan juga dalam diri kami. Demi Yesus Kristus,Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, se­panjang segala masa. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

127 views0 comments

Comments


bottom of page