top of page

IBADAT SORE Sabtu, 6 April 2024

HARI MINGGU II PASKAH (P)


PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kristus penyelamat dunia

Penebus satu-satunya

Kami mohon kemuliaan

Buah karya keslamatan.


Kematian Kaukalahkan

Dengan wafat jadi kurban

Kehidupan Kauberikan

Kepada umat beriman.


Semoga kami semua

Berkat salib-Mu yang jaya

Selalu hidup tanpa cela

Tabah memerangi dosa.


Terpujilah Allah Bapa

Bersama Roh dan Putra

Yang berkat kurban salib-Nya

Hidup mulia selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Hai maut, engkau akan kubunuh. Hai pratala, engkau akan kuhancurkan.


Mazmur 115 (116B, 10-19)

Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata:*

“Aku ini sangat tertindas”;

sekalipun aku berkata dalam kebingunganku:*

“semua orang penipu.”

Bagaimana akan kubalas*

segala kebaikan Tuhan terhadapku?

Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan*

sambil menyerukan nama Tuhan.

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya.

Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan*

kematian para kekasih-Nya.

Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu,*

Engkau telah melepaskan belengguku.

Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu*

sambil menyerukan nama Tuhan

Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan*

di depan seluruh umat-Nya,

di pelataran rumah Tuhan,*

di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Hai maut, engkau akan kubunuh. Hai pratala, engkau akan kuhancurkan.


Ant. 2

Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Putra manusia akan tinggal di dalam rahim bumi.


Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*

perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaan-Mu jawablah aku,*

kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilan- Mu,*

karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapan-Mu.

Sebab musuh mengejar aku*

dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*

tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*

hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†

aku mengenangkan segala karya-Mu*

dan merenungkan perbuatan tangan-Mu.

Aku menadahkan tanganku kepada-Mu,*

aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*

sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajah-Mu Kaupalingkan dari- padaku,*

jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar,*

sebab kepada-Mu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh,*

sebab kepada-Mu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*

sebab pada-Mu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu*

sebab Engkaulah Allahku.

Semoga Kebaikan hati-Mu menuntun daku*

di jalan yang rata.

Demi nama-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*

demi keadilan-Mu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam lamanya, demikian juga Putra manusia akan tinggal di dalam rahim bumi.


Ant. 3

Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan Tuhan ialah tubuh-Nya sendiri.


Kidung (Flp 2:6-11)


Meskipun berwujud Allah†

Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*

pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†

dengan mengambil keadaan hamba*

dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†

karena taat sampai mati,*

sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†

dan menganugerahkan kepada-Nya*

nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†

bertekuklah setiap lutut*

di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†

untuk kemuliaan Allah Bapa:*

Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan Tuhan ialah tubuh-Nya sendiri.


BACAAN SINGKAT  (1 Ptr 2:9-10)

Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Kamu harus me­maklumkan ke­bajikan Allah. Ia telah me­manggil kamu keluar dari kegelap­an untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang se­karang telah menjadi umat­-Nya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belaskasihan.


LAGU SINGKAT

Sebagai ganti lagu singkat diucapkan:

Ant. Kristus taat untuk kita sampai wafat, sampai wafat di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepada-Nya.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Seminggu kemudian, walaupun pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ber­kata kepada murid-murid­-Nya: Salam bagimu, alleuia.


Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.


Sebab Ia memperhatikan daku,*

hamba-Nya yang hina ini.


Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.


Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*

kuduslah nama-Nya.


Kasih sayang-Nya turun-temurun*

kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tangan-Nya:*

dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.


Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta;*

yang hina-dina diangkat-Nya.


Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan;*

orang kaya diusir-Nya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.


Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya*

untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Seminggu kemudian, walaupun pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ber­kata kepada murid-murid­-Nya: Salam bagimu, alleuia.


DOA PERMOHONAN

Kristus telah menghancurkan ke­matian dengan kebangkitan-Nya dari alam maut, dan telah membaharui ke­hidupan. Mari­lah kita mohon kepada­-Nya:


U:  Kristus, sumber kehidupan, dengarkanlah kami.


Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi yang dipilih menjadi batu sendi,* semoga kami sebagai batu yang hidup Kaugunakan dalam membangun Gereja-Mu.


Engkaulah saksi Allah yang setia dan benar, manusia pertama yang bangkit dari mati,* semoga Gereja-Mu tetap memberi kesaksian tentang Engkau.


Engkaulah pengantin tunggal Gereja yang lahir dari lambung-Mu,* semoga kami menjadi saksi pernikahan yang luhur itu.


Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah mati dan hidup kembali,* semoga orang yang telah dibaptis tetap setia sampai mati, sehingga layak memperoleh mahkota  kemuliaan.


Engkaulah cahaya yang menyinari kota suci Allah, Yerusalem surgawi,* terangilah arwah kaum kerabat kami, agar mereka dapat memerintah bersama Engkau tanpa ahir.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah maharahim, pada hari raya Paskah Engkau membaharui iman umat­­-Mu. Tambahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya kami mengerti: betapa  agungnya sakra­men pembaptisan, betapa luhurnya Roh yang melahirkan kami kembali dan betapa indahnya darah yang telah me­nebus kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mudan pengantara kami, yang hidup...


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


107 views1 comment

1 Comment


adrianus koban
adrianus koban
Apr 07

Koreksi min, sebenarnya hari Sabtu 6 April masih menggunakan rumus oktaf Paskah Ibadat Sore I. Kalo di Brevir halaman 195 dst🙏

Like
bottom of page