top of page

IBADAT SORE Sabtu, 6 Januari 2024

HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Sarjana yang tulus hati

Sesudah susah mencari

Menemukan anak suci

Yesus penebus ilahi.

 

Tatkala di sungai Yordan

Yesus minta pembaptisan

Terdengar suara Bapa

Yang memperkenalkan Putra.

 

Dalam pesta pernikahan

Tugas Yesus dilambangkan

Mengubah dunia lama

Agar baru semuanya.

 

Mulialah Engkau ya Tuhan

Pada hari penampakan

Serta Bapa dan Roh Suci

Mulialah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.


Mazmur 134 (135)

I

Pujilah nama Tuhan,* pujilah karya Tuhan,

hai umat yang berhimpun di rumah Tuhan,* di pelataran rumah Allah kita.

Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik,* bermazmurlah bagi nama-Nya, sebab             nama itu indah.

Sebab Tuhan telah memilih Yakub bagi diri-  Nya,* dan Israeal sebagai milik pusaka-Nya.

Sungguh kuakui, bahwa Tuhan itu agung,* bahwa Tuhan kita melebihi segala   dewata.

Tuhan melakukan semua yang dikehendaki-Nya,* di langit dan di bumi, maupun di laut sampai ke dasar-dasarnya.

Tuhan membubungkan awan dari pinggir bumi,† memanahkan kilat yang menyertai  hujan,* menyuruh angin ke luar dari sumbernya.

Tuhan memukul mati anak sulung Mesir,* baik manusia maupun hewan.

Tuhan mendatangkan tanda dan mukjizat di tengah-tengah Mesir,* melawan Firaun dan semua hambanya.

Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa besar* dan membunuh raja-raja yang kuat:

Sihon, raja bangsa Amori, dan Og, raja negeri Basan,* dan semua raja Kanaan.

Tuhan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka,* sebagai milik pusaka kepada Israel, umat-Nya.

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan penyelamat kita, yang sudah lahir sebelum segala zaman, hari ini menampakkan diri kepada dunia.


Ant. 2

Tuhan Allah kita sungguh agung me­lebihi segala dewata.

II

Ya Tuhan, nama-Mu kekal abadi,* ya Tuhan, gelar-Mu berlaku turun-  temurun!

Sebab Tuhan membela hak umat-Nya* dan menaruh kasih sayang kepada para hamba-Nya. –

Berhala kaum kafir perak dan emas belaka,* buatan tangan manusia.

Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara,* mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat.

Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,* juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.

Yang membuat mereka akan sama  nasibnya,* dan juga semua yang percaya pada mereka.

Hai kaum Israel, pujilah Tuhan,* hai kaum Harun, pujilah Tuhan.

Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan,* hai semua orang takwa, pujilah Tuhan.

Terpujilah Tuhan yang tinggal di Sion,* Tuhan yang diam di Yerusalem!

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Tuhan Allah kita sungguh agung me­lebihi segala dewata.


Ant. 3

Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, Raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerah­kan persembahan kepada Kristus, raja agung.


Kidung (1Tim 3:16)

Pujilah Tuhan,* Hai semua bangsa!

Tuhan ditampakkan sebagai manusia* dan disyahkan oleh Roh.

Pujilah Tuhan,* Hai semua bangsa!

Tuhan dipandang oleh para malaikat*   dan diwartakan kepada para bangsa.

Pujilah Tuhan,* Hai semua bangsa!

Tuhan diimani oleh seluruh dunia* dan diangkat ke dalam kemuliaan.

Pujilah Tuhan,* Hai semua bangsa!

Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Bintang bercahaya bagaikan nyala api, menjadi tanda Allah, Raja para raja. Para sarjana melihatnya dan menyerah­kan persembahan kepada Kristus, raja agung.


BACAAN SINGKAT (2Tim 1:9-10)

Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita masuk menjadi umat-Nya. Allah ber­buat begitu, bukanlah karena jasa kita, melainkan karena rahmat dan rencana­-Nya. Rencana Allah itu sudah ditetapkan bagi kita sebelum awal zaman dalam Kristus Yesus. Sekarang rencana dan rahmat Allah itu menjadi nyata dengan tampilnya Kristus Yesus, Penyelamat kita. Sebab Kristus me­matahkan kuasa maut dan dengan pe­wartaan Injil me­mancar­kan cahaya dan kehidupan yang tak kunjung binasa.


LAGU SINGKAT

P : Dalam diri Kristus*Segala suku diberkati.

U : Dalam diri Kristus*Segala suku diberkati.

P : Semua bangsa meluhurkan Dia.

U : Segala suku diberkati.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Dalam diri Kristus* Segala suku diberkati.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Para sarjana melihat bintang dan ber­­kata satu sama lain: Itu tanda Raja Agung. Marilah kita pergi untuk men­carinya dan mempersembahkan kepa­danya emas, dupa dan wangi-wangian.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Para sarjana melihat bintang dan ber­­kata satu sama lain: Itu tanda Raja Agung. Marilah kita pergi untuk men­carinya dan mempersembahkan kepa­danya emas, dupa dan wangi-wangian.


DOA PERMOHONAN

Hari ini para sarjana menyembah penyelamat kita. Marilah kita pun meng­hormati Dia dengan gembira hati dan berdoa:


U : Selamatkanlah kami yang papa ini, ya Tuhan.


Raja para bangsa, Engkau memanggil para sarjana untuk menyembah Engkau atas nama bangsa-bangsa,*kurniakanlah semangat bakti dan pengabdian kepada kami.


Raja Mahamulia, Engkau memerintah umat-Mu dengan adil,*limpahkanlah damai sejahtera kepada umat manusia.


Raja Abadi, Engkau berkuasa sepanjang masa,* resapkanlah sabda-Mu ke dalam hati kami.


Tuhan, nama-Mu terpuji sepanjang masa,*sempurnakanlah karya keselamatan-Mu dalam arwah saudara-saudara kami.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Bapa surgawi, hari ini Engkau me­nampakkan Putera-Mu kepada para bangsa dengan bimbingan bintang. Kami pun mengenal Engkau dengan iman, dan kami mohon semoga kami kelak dapat me­mandang wajah-Mu dalam ke­mulia­­an kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

124 views0 comments

Comments


bottom of page