top of page

IBADAT SORE Selasa, 19 Desember 2023

HARI BIASA KHUSUS ADVEN (U)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Santa Perawan Maria

Sambutlah Sabda mulia

Yang berasal dari Bapa

Pangkal kes’lamatan kita.

 

Kar’na kuasa Roh Suci

Engkau jadi bunda murni

Dan mendapat kehormatan

Jadi kediaman Tuhan.

 

Bersoraklah isi surga

Bersama bangsa semua

Tuhan sudah sudi datang

Menyelamatkan yang hilang.

 

Terpujilah Yesus Tuhan

Sepanjang segala zaman

Bersama Bapa dan RohNya

Tetap jaya selamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Dari Sion akan datanglah Tuhan maha­kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion:*tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya

 

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*sekarang dan selama-lamanya.

 

Orang berdosa takkan bertahan†menguasai tanah pusaka orang jujur,*asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

 

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik*dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†hendaknya dienyahkan Tuhan*bersama orang yang melakukan kejahatan.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Dari Sion akan datanglah Tuhan maha­kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya.

 

Ant. 2

Demi Sion aku akan mengumandang­kan suara, sampai kesuciannya me­mancar bagaikan cahaya.

 

Mazmur 130 (131)

Tuhan hatiku tidak angkuh*dan mataku tidak memandang dengan sombong.

Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk,*yang melampui kemampuanku.

 

Tetapi aku berusaha, agar hatiku tenang dan tenteram†seperti bayi di pangkuan ibunya,*seperti bayilah ketenangan jiwaku.

 

Berharaplah akan Tuhan, hai Israel*sekarang dan selama-lamanya

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus.

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Demi Sion aku akan mengumandang­kan suara, sampai kesuciannya me­mancar bagaikan cahaya.

 

Ant. 3

Roh Tuhan menaungi aku. Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana.

 

Kidung (Why 4:11,5:9.10-12)     

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Roh Tuhan menaungi aku. Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana.


BACAAN SINGKAT (1Kor 1:7b-9)

Kita menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan meneguhkan kita sampai kesudahan, agar kita tidak ber­cela pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh setia Allah yang telah memanggil kita kepada persekutuan dengan PutraNya.


LAGU SINGKAT

P : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.

U : Ya Tuhan, Allah segala kuasa.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Datanglah menyelamatkan kami,* Ya Tuhan, Allah segala kuasa.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pokok ke­hidup­an kami, tanda agung di tengah para bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Datanglah, ya Tuhan, pokok ke­hidup­an kami, tanda agung di tengah para bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat.


DOA PERMOHONAN

Sabda kekal menjadi manusia lemah dan menunjukkan kepada kita jalan baru menuju kediaman Allah yang kudus. Marilah kita mohon dengan rendah hati:


U : Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan.


Ya Allah, dalam diriMu kami hidup, bergerak dan ada,* datanglah dan nyatakanlah bahwa kami putraMu.


Engkau tidak jauh dari kami masing-masing,* tunjukkanlah diriMu segera kepada mereka yang mencari Engkau.


Bapa kaum miskin dan penghibur orang yang bersusah,* bebaskanlah para tawanan dan hiburlah yang bersedih hati.


Engkau membenci kematian dan mencintai kehidupan,* bebaskanlah kami dan semua arwah dari kematian kekal.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Allah, dalam kelahiran Putra-Mu dari Perawan Maria, sudah Kaunyata­kan ke­muliaan-Mu kepada dunia. Kami mohon, semoga misteri penjelmaan agung ini selalu kami hormati dengan iman yang utuh dan kami rayakan dengan kasih yang ikhlas. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup ....


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

109 views0 comments
bottom of page