top of page

IBADAT SORE Selasa, 23 April 2024

HARI BIASA PEKAN IV PASKAH (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Mari kita bergembira

Merayakan hari Paskah

Sambil bernyanyi memuji

Dengan hati tulus murni.


Kristus sudah disalibkan

Dan tubuh-Nya dikurbankan

Darah-Nya yang kita trima

Sungguh menghidupkan kita.


Kristus bangkit dari kubur

Maut kalah hancur lebur

Musuh takluk terbelenggu

Firdaus membukakan pintu.


Terpujilah kristus Tuhan

Kaukalahkan kematian

Engkau dibangkitkan Bapa

Dengan kekuatan Roh-Nya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Nyanyikanlah bagi kami lagu Sion, Alleluia.


Mazmur 136 (137), 1-6

Di tepi sungai Babel kami duduk menangis,*apabila teringat akan Sion.

Pada pohon gandarusa di tanah itu*kami gantungkan kecapi kami.

 

Di sana orang yang menawan kami*menyuruh kami menyanyikan lagu.

Orang yang memperbudak kami†meminta lagu gembira:*”Nyanyikanlah bagi kami lagu Sion!”

 

Bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan*di tanah asing?

Sekiranya aku sampai melupakan dikau, Yerusalem,*biarlah tangan kananku di potong.

Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku,*sekiranya aku tidak ingat akan dikau;

sekiranya aku tidak menjunjung Yerusalem*menjadi mahkota sukacitaku.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Nyanyikanlah bagi kami lagu Sion, Alleluia.


Ant. 2.

Dalam kesesakanku Engkau memelihara hidupku, Alleluia.


Mazmur 137 (138)

Ya Tuhan, aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hati,*aku bermazmur bagiMu di hadapan para malaikat.

Aku bersujud ke arah rumahMu yang kudus,*dan aku memuji namaMu.

Karena kasih dan kesetiaanMu*Engkau mengagungkan nama dan janjiMu, melebihi segala sesuatu.

 

Di kala aku berseru, Engkau mendengar-kan daku,*Engkau menambah kekuatan batinku.

Semua raja di bumi akan memuji Engkau, ya Tuhan,*bila mereka mendengar sabdaMu.

Mereka akan memuliakan kedaulatan Tuhan:*”Betapa agunglah kemuliaan Tuhan.”

Meskipun Tuhan mahaagung, Ia memperhatikan orang hina,*meskipun mahatinggi, Ia sudi mendengarkan daku.

 

Bila aku berada dalam kesesakan,*peliharalah hidupku terhadap amarah musuh.

Ulurkanlah tanganMu dan selamatkan daku,*belalah aku seumur hidupku.

Kasih setiaMu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya,*karya tanganMu takkan gagal.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Dalam kesesakanku Engkau memelihara hidupku, Alleluia.


Ant. 3.

padaMulah, Tuhan, keluhuran  dan kekuasaan, kemuliaan dan kejayaan, allelluya.


Kidung (Why 4:11; 5:9.10-12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anakdomba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh meterainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anakdomba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*


dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3.

padaMulah, Tuhan, keluhuran  dan kekuasaan, kemuliaan dan kejayaan, allelluya.


BACAAN SINGKAT (1Ptr 2:4-5)

Kamu telah bergabung dengan Kristus. Dialah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihargai dan dipilih oleh Allah. Kamupun laksana batu-batu yang hidup. Biarkan dirimu disusun oleh Allah menjadi sebuah bangunan rohani, suatu imamat yang kudus, yang mempersembahkan kurban rohani, yang disukai oleh Allah berkat perantaraan Yesus Kristus.


LAGU SINGKAT

P : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.

P  : Tatkala melihat Tuhan.

U : Alleluia, alleluia. 

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U : Para murid bergembira, *Alleluia, alleluia.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku mengenal domba-dombaKu. Domba-dombaKu mengikuti Aku dan aku memberi mereka hidup kekal, Alleluia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Aku mengenal domba-dombaKu. Domba-dombaKu mengikuti Aku dan aku memberi mereka hidup kekal, Alleluia.


DOA PERMOHONAN

Ketika Kristus terbaring dalam kubur, Ia melihat semarak kemuliaan yang baru. Marilah kita bersukacita dan berkata:


U: Raja mahamulia, dengarkanlah kami.


Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, bagi para uskup, imam dan diakon, agar mereka melaksanakan tugas pelayanannya dengan giat lagi setia,* dan membangun suatu umat bagi-Mu yang terbuka bagi setiap kebaikan.


Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk para pengajar yang membaktikan diri kepada umat-Mu,* agar mereka mencari kebenaran-Mu dengan hati yang murni.


Kami mohon juga kepada-Mu, ya Tuhan, untuk seluruh kaum beriman, agar mereka berjuanng demi kebaikan berdasarkan iman mereka,* dan setelah  mengakhiri masa perjuangannya di dunia ini, menerima ganjaran kerajaan-Mu yang mulia.


Engkau menghapus  hukuman kami dan memakukan surat keputusannya pada salib ,*patahkanlah belenggu kami dan lepaskanlah kami dari kegelapan maut.


Ketika Engkau turun ke alam maut, Kaubuka pintu gerbangnya,* maka terimalah saudara-saudara kami yang telah meninggal, masuk ke dalam kerajaan-Mu.

 

BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan pengantara kami, yang hidup..


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

142 views0 comments

Comments


bottom of page