top of page

IBADAT SORE Selasa, 29 Agustus 2023

PERINGATAN WAFATNYA SANTO YOHANES PEMBAPTIS (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan Kidung dan madah untuk mengenangkan Rencana Allah yang tak terperikan Santo Yohanes.


Utusan tiba datang dari surga Membawa warta untuk ayahanda Menjadi bapa di masa tuanya Tidak tersangka.


Mendengar itu Ia tak percaya Menjadi bisu tak dapat bicara Tapi ibumu mengandung Putra Sangat terharu.


Semoga Bapa yang mahakuasa

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur umat-Nya

Mulia slamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.


Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,* dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus* dan menyokong engkau dari gunung Sion.


Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,* dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,* dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,† dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,* semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,* kepada yang diurapiNya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,* dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tanganNya.


Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,* tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,* tetapi kita tetap tegak dan bertahan.


Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,* jawablah pada waktu kami berseru.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.


Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasaMu, ya Tuhan, raja bergembira,* atas penyelamatanMu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,* permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,* di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,* umur panjang untuk selamanya.


Besarlah kemuliaanNya berkat pertolonganMu,* keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,* seri wajahMu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,* dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.


Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasaMu,* kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.


Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,* Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;* dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.


Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab* dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,† dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,* dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,† martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,* dan kami akan merajai dunia.


Layaklah Anak domba yang disembelih itu† menerima kuasa dan kekayaan,* hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (Kis 13:23-25)

Sesuai dengan janji-Nya, Allah telah mengangkat salah seorang dari ke­turunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kedatangan­-Nya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugas­nya Yohanes mengatakan: ”Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang se­sudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.”


LAGU SINGKAT

P : Sahabat pengantin bersukacita,* Mendengar suara pengantin.

U : Sahabat pengantin bersukacita,* Mendengar suara pengantin.

P : Sukacitaku penuh.

U : Mendengar suara pengantin.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Sahabat pengantin bersukacita,* Mendengar suara pengantin.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Aku bukan Almasih, tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Aku bukan Almasih, tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.


DOA PERMOHONAN

Allah memilih Yohanes pembaptis untuk mewartakan kerajaan Kristus yang akan datang kepada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:


U : Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.


Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi Putra-Mu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.


Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.


Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahulu-Nya semakin kecil,* semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.


Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.


Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan terang dan damai.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis sudah Kaujadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian Putrra-Mu. Ia meninggal dunia sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan ber­kuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U: Amin

130 views0 comments

Comments


bottom of page