top of page

IBADAT SORE Selasa, 6 Februari 2024

PERINGATAN SANTO PAULUS MIKI, MARTIR (M)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Kawan sekalian mari melambungkan

Nyanyian pujian untuk memuliakan

Angkatan pahlawan yang tak terkalahkan

Rela mati demi Tuhan.


Mereka dihina dibenci dunia

Akhirnya disiksa hingga tak bernyawa

Namun sesungguhnya mereka berjaya

Hidup mulia selamanya.


Sungguh mengagumkan semangat pahlawan

Yang tak tergoncangkan di tengah siksaan

Di mana gerangan sumber ketabahan

Jika bukan dalam Tuhan?


Terpujlah Bapa Allah mahaesa

Terpujilah Putra penebus dunia

Yang mengutus Roh-Nya di tengah Gereja

Untuk selama-lamanya. Amin.

 

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,*dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus*dan menyokong engkau dari gunung Sion.

 

Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,*dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,*dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,†dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,*semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,*kepada yang diurapiNya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,*dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tanganNya.

 

Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,*tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,*tetapi kita tetap tegak dan bertahan.

 

Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,*jawablah pada waktu kami berseru.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasaMu, ya Tuhan, raja bergembira,*atas penyelamatanMu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,*permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,*di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,*umur panjang untuk selamanya.

 

Besarlah kemuliaanNya berkat pertolonganMu,*keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,*seri wajahMu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,*dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.

 

Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasaMu,*kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.

 

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*dan kami akan merajai dunia.

 

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†menerima kuasa dan kekayaan,*hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

 

Kemuliaan kepada Bapa*dan Putera dan Roh Kudus

 

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin.

 

Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

 

BACAAN SINGKAT (1Ptr 4:13-14)Z

Saudara-saudara, sebenarnya kamu harus bersuka hati, bila turut memikul sebagian dari penderitaan Kristus, sebab dengan demikian kamupun akan turut bersuka cita, bila Kristus akan tampak dalam kemuliaan-Nya. Alang­­kah bahagia kamu, kalau dicaci maki karena menjadi pengikut Kristus; sebab dengan demikian Roh ke­muliaan, yaitu Roh Allah, ada pada­mu.


LAGU SINGKAT

P : Bersukacitalah, hai orang-orang suci,* Dan bergembiralah dalam Tuhan.

U : Bersukacitalah, hai orang-orang suci,* Dan bergembiralah dalam Tuhan.

P : Bermadah-madahlah, hai orang jujur.

U : Dan bergembiralah dalam Tuhan.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Bersukacitalah, hai orang-orang suci,* Dan bergembiralah dalam Tuhan.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Para kudus bergembira di surga, sebab mereka mengikuti jejak Kristus. Mereka mempertaruhkan nyawa demi Kristus, sehingga kini bertakhta di surga bersama Dia.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Para kudus bergembira di surga, sebab mereka mengikuti jejak Kristus. Mereka mempertaruhkan nyawa demi Kristus, sehingga kini bertakhta di surga bersama Dia.


DOA PERMOHONAN

Raja para martir sudah mempersembahkan diri dalam perjamuan malam terakhir dan menyerahkan hidup-Nya di salib. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan berkata:


U : Kami memuliakan Dikau, ya Tuhan.


Kami memuliakan Dikau, sebab Engkau telah mengasihi kami sampai akhir. Engkaulah penyelamat kami, engkaulah sumber kekuatan dan teladan bagi setiap martir.


Engkau memanggil semua orang berdosa yang bertobat, kepada kehidupan abadi.


Hari ini kami mempersembahkan darah perjanjian baru yang Kaucurahkan demi pengampunan dosa.


Berkat rahmat-Mu kami tetap bertekun dalam iman sampai pada hari ini.


Kami percaya bahwa arwah orang beriman Kauterima dalam kemuliaan-Mu.

 

BAPA KAMI 

 

DOA PENUTUP

Allah, kekuatan para kudus, santo Paulus Miki dan teman-temannya Kaupanggil melalui salib kepada kehidupan. Dengar­kanlah doa permohonan mereka, supaya iman yang kami akui, juga kami pegang teguh sampai mati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang segala masa.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

126 views0 comments

Kommentare


bottom of page