top of page

IBADAT SORE Selasa, 6 Juni 2023

HARI BIASA PEKAN IX (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Bapa yang mahakuasa

Senja hari sudah tiba

Dengarkanlah madah kami

Pengungkapan isi hati.


Hati dan suara kami

Bersatu padu memuji

Cinta kami kepadaMu

Tetaplah teguh selalu.


Bila malam jadi gelap

Jangan iman hilang lenyap

Smoga malam diterangi

Sinar iman yang sejati.


Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.


Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,*

dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus*

dan menyokong engkau dari gunung Sion.


Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,*

dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,*

dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,†

dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,*

semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,*

kepada yang diurapiNya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,*

dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tanganNya.


Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,*

tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,*

tetapi kita tetap tegak dan bertahan.


Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,*

jawablah pada waktu kami berseru.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapiNya.


Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasaMu, ya Tuhan, raja bergembira,*

atas penyelamatanMu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,*

permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,*

di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,*

umur panjang untuk selamanya.


Besarlah kemuliaanNya berkat pertolonganMu,*

keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,*

seri wajahMu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,*

dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.


Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasaMu,*

kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaanMu.


Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.


Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*

Engkau menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*

dan karena kehendakMu semua yang ada dijadikan.


Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*

dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†

dan dengan darahMu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*

dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†

martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*

dan kami akan merajai dunia.


Layaklah Anak domba yang disembelih itu†

menerima kuasa dan kekayaan,*

hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.


Kemuliaan kepada Bapa*

dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*

dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.


BACAAN SINGKAT (1 Yoh 3:1a.2)

Lihatlah, betapa Bapa mengasihi kita, sampai kita dinamakan anak-anak Allah, dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah. Bagaimana keadaan kita kelak belum dinyatakan. Akan tetapi kita tahu, bila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaanNya yang sebenarnya.


LAGU SINGKAT

P : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.

U : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.

P : KebenaranMu tinggal sepanjang masa.

U : Teguh dan tidak berubah.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : SabdaMu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant. Kidung Maria

Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.


DOA PERMOHONAN

Tuhan Kristus hidup di tengah-tengah kita, umat milikNya sendiri. Marilah kita memuji Dia dan dengan rendah hati berdoa:


U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Tuhan, raja dan penguasa seluruh umat manusia, dampingilah para bangsa dan semua pemimpin negara,* supaya mereka sehati mencari kesejahteraan umum seturut kehendakMu.

Engkau telah diutus untuk mewartakan pembebasan bagi orang tawanan,* maka hantarlah para tawanan kepada kemerdekaan sejati anak-anak Allah.

Semoga pemuda-pemudi kami berusaha hidup tanpa cela di hadapanMu,* dan dengan rela hati mengikuti panggilanMu.

Semoga kaum muda meneladan Engkau* dan dikuatkan oleh rahmat dan kebijaksanaanMu.

Semoga orang-orang mati Kauterima dalam kerajaanMu yang abadi,* dan kamipun Kauizinkan meraja bersama Engkau dalam kemuliaan.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan Allah yang mahakuasa, kami ber-syukur kepadaMu, sebab Engkau telah menghantar kami sampai pada sore hari ini. Engkau telah mengizinkan kami memanjatkan doa di hadapanMu. Maka kami mohon dengan rendah hati: terima-lah kiranya doa kami sebagai per-sembahan yang menyenangkan Dikau. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan peng-antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U: Amin

84 views0 comments

Comentários


bottom of page