top of page

IBADAT SORE Senin, 28 Februari 2022

HARI BIASA PEKAN VIII (H)


PEMBUKAAN


P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH


Allah pencipta semesta Yang mengatur segalanya Siang Kauhiasi terang Malam Kaujadikan tenang.


S’moga istirahat kami Membuat kuat kembali Jiwa raga yang tertekan Oleh beban pekerjaan.


Hari mengayunkan langkah Malam mendekatlah sudah Kami menyanyikan lagu Untuk bersyukur padaMu.


Kabulkanlah doa kami

Ya Bapa yang baik hati

Bersama Putera dan RohMu

Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,* kekal abadi kasih setiaNya.


Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,* kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,* kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,* kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,* kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Allah di surga,* Kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelang-garan kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana ke-hendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (1 Tes 3:12- 13)

Semoga Tuhan mengembangkan kamu dalam cinta kasih yang melimpah kepada sesama umat dan kepada semua orang, seperti kamipun mengasihi kamu. Hendaknya Tuhan menguatkan hatimu, supaya kamu kudus dan tak bernoda di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu Tuhan Yesus datang bersama semua orang kudusNya.


LAGU SINGKAT

P : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.

U : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.


P : Seperti asap dupa membubung ke hadiratMu.

U : Tertuju kepadaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)


Ant. Kidung Maria

Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.


Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.DOA PERMOHONAN

Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadaNya. Marilah kita menghadap Dia dengan rendah hati dan berdoa:


U : Allah kami, kabulkanlah doa kami.


Kristus Tuhan, cahaya dunia, sinarilah umatMu dengan terang cahayaMu,* agar kami mewartakan kepada semua bangsa rahasia agung iman kami.

Peliharalah semua imam dan para pelayan umatMu,* supaya dalam mewartakan Injil kepada orang lain, mereka sendiri mengabdi Engkau dengan setia.

Dengan darahMu Engkau telah mendamaikan dunia,* maka singkirkanlah segala percekcokan dan hentikanlah peperangan.

Bantulah para suami isteri dengan kelimpahan rahmatMu,* supaya mereka menampakkan hubungan mesra antara Engkau dan Gereja.

Ampunilah dosa semua orang yang telah meninggal,* dan hiburlah mereka dalam belaskasihanMu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP


Tuhan Yesus, tinggallah kiranya bersama kami, karena hari sudah hampir malam. Sertailah kami di jalan, kobarkanlah hati kami dan bangkitkanlah pengharapan kami. Semoga kami mengenal Engkau dalam sabda Kitab suci dan dalam per-jamuan ekaristi bersama saudara-saudara kami. Sebab Engkaulah peng-antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.


PENUTUP


P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.

U : Amin

128 views0 comments

Comments


bottom of page