top of page

IBADAT SORE Senin, 29 Mei 2023

PERINGATAN SANTA PERAWAN MARIA, BUNDA GEREJA (P)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Salam bintang laut Bunda Yesus Kristus Sebab engkau ikut Membantu penebus.


Tolonglah yang papa Bimbinglah yang buta Hiburlah yang duka Sembuhkanlah yang luka.


Kami mohon iman Mohon pengharapan Supaya bertahan Dalam cinta Tuhan.


Terpujilah Bapa

Bersama Putera

Serta Roh-Nya pula

Selama-lamanya. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant.1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Mazmur 135 (136)

I

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Allah segala dewata,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa,* kekal abadi kasih setiaNya.


Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana,* kekal abadi kasih setiaNya

Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Matahari untuk menguasai siang,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bulan dan bintang untuk menguasai malam,* kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1

Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setiaNya.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.

II

Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mengantar umat Israel ke luar dari Mesir,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dengan tangan kuat dan lengan terentang,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menyeberangkan umat Israel melalui air,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umatNya melintasi padang gurun,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang menaklukkan kerajaan besar,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membunuh raja-raja termasyhur,* kekal abadi kasih setiaNya.

Sihon, raja bangsa Amori,* kekal abadi kasih setiaNya.

Dan Og, raja negeri Basan,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka,* kekal abadi kasih setiaNya.

Menjadi milik pusaka Israel, hambaNya,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita,* kekal abadi kasih setiaNya.

Yang membebaskan kita dari para penindas,* kekal abadi kasih setiaNya.

Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberi makan segala makhluk,* kekal abadi kasih setiaNya.


Bersyukurlah kepada Allah di surga,* Kekal abadi kasih setiaNya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

KaryaMu sungguh agung dan Mengagumkan, ya Tuhan, Allah yang maha­kuasa.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, Kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelang-garan kita,* dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus.


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah menyatakan rencana kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (Gal 4: 4-5)

Ketika sudah sampai saat yang ditetap­kan Allah, Ia mengutus Putera-Nya. Putera-Nya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu, dibebaskan oleh-Nya dan diangkat menjadi anak Allah.


LAGU SINGKAT

P : Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.

U : Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.

P : Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

U : Tuhan sertamu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Salam Maria penuh rahmat,*Tuhan sertamu.


KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)

Ant. Kidung Maria

Berbahagialah engkau, Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. Kidung Maria

Berbahagialah engkau, Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah, Bapa yang mahakuasa, dan bersuka ria di hadapan-Nya. Sebab Ia telah merah­mati santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati:


U : Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami.

Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,* semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya.

Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf,* semoga berkat doanya semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya.

Engkau menguatkan Maria, ketika ia berdiri di kaki salib, dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan Putera-Mu,* hiburkanlah orang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka.

Engkau membuka hati Maria untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyerahkan dirinya kepada-Mu sebagai hamba yang setia,* semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid Putera-Mu.

Engkau telah memahkotai Maria di surga,* semoga semua arwah bersuka ria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Ya Tuhan Allah, kami mohon, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap sehat jiwa raganya. Jauhkanlah kedukaan di dunia dan kurniakanlah kesukaan di surga berkat bantuan Santa Perawan Maria. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami, yang hidup….


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

130 views1 comment

1 Comment


Afrianto Budi
Afrianto Budi
May 29, 2023

Terimakasih.

Like
bottom of page