top of page

IBADAT SORE Senin, 4 September 2023

HARI BIASA PEKAN XXII (H)

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.

U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.

U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.


MADAH

Allah pencipta semesta Yang mengatur segalanya Siang Kauhiasi terang Malam Kaujadikan tenang.


S’moga istirahat kami Membuat kuat kembali Jiwa raga yang tertekan Oleh beban pekerjaan.


Hari mengayunkan langkah Malam mendekatlah sudah Kami menyanyikan lagu Untuk bersyukur padaMu.


Kabulkanlah doa kami Ya Bapa yang baik hati Bersama Putera dan RohMu Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.


Mazmur 44 (45)

I

Hatiku meluapkan kata-kata indah,† aku mempersembahkan laguku kepada raja,* lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.


Tereloklah baginda di antara manusia,† tampanlah wajah baginda,* terberkati oleh Allah selama-lamanya.


Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,* itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,* dan lakukanlah perbuatan yang gagah.


Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,* bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,* tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.


Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,* sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja.* Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.


Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,* menggembirakan hati baginda.

Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,* permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 1

Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.


Ant. 2

Pengantin datang, songsonglah dia!


II

Dengarkanlah, hai putri, perhatikanlah dengan baik,* lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,* sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Putri kota Tirus datang dengan persem-bahan,* para bangsawan mengharapkan kerelaanmu


Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,* pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,* para putri raja-raja mengiringnya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,* masuklah mereka ke dalam istana raja.


Para Putera baginda akan melanjutkan kerajaan,* baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,* maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 2

Pengantin datang, songsonglah dia!


Ant. 3

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,† yang telah memberkati kita dalam Kristus* dengan segala berkat rohani di surga.


Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita† sebelum menciptakan jagat raya,* supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.


Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi PuteraNya† dengan perantaraan Yesus Kristus* karena kerelaan kehendakNya.


Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia† yang dianugerahkanNya kepada kita* dalam Putera yang dikasihiNya.


Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,† yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,* menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.


Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan† Allah telah menyatakan rencana kehen-dakNya kepada kita,* sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.


Untuk menggenapkan segala zaman,† yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi* dalam diri Kristus sebagai kepala.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh Kudus


Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant. 3

Allah telah merencanakan kehendakNya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.


BACAAN SINGKAT (1 Tes 2:13)

Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Allah. Sebab sabda Allah yang kamu dengar dari kami, telah kamu sambut bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, –sebab memang demikian–, dan sabda itu bekerja juga dalam dirimu, orang-orang yang percaya.


LAGU SINGKAT

P : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.

U : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.

P : Seperti asap dupa membubung ke hadiratMu.

U : Tertuju kepadaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus

U : Semoga doaku, ya Tuhan,* Tertuju kepadaMu.


KIDUNG MARIA (Luk 1: 46-55)

Ant . Kidung Maria

Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.


Aku mengagungkan Tuhan,* hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,* hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,* oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;* kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun* kepada orang yang takwa.


Perkasalah perbuatan tanganNya:* dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;* yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;* orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,* Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya* untuk selama-lamanya.


Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.


Ant . Kidung Maria

Aku hendak mengagungkan Dikau selalu, ya Allahku.


DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Kristus yang men-cintai, memelihara dan melindungi Gereja. Hendaklah kita berdoa kepadaNya dengan penuh kepercayaan dan berkata:


U : Penuhilah keinginan umatMu, ya Tuhan.


Tuhan Yesus, selamatkanlah semua orang* dan hantarlah mereka kepada pengetahuan akan kebenaran.


Lindungilah paus kami bapa ………., dan uskup kami bapa…….;* bantulah mereka dengan kekuatanMu.


Tolonglah semua orang yang mengharapkan gaji yang adil,* agar hidup mereka terjamin dan penuh sukacita.


Semoga Engkau, ya Tuhan, melindungi orang-orang yang miskin,* dan menolong mereka dalam kesusahan.


KepadaMu kami percayakan arwah para rohaniwan-rohaniwati,* supaya mereka dapat memuji Engkau di surga.


BAPA KAMI


DOA PENUTUP

Tuhan, cahaya kebenaran, baharuilah kiranya di dalam Gereja-Mu semangat yang Kaucurahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Peng­antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.


PENUTUP

P : Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal

U : Amin.


119 views0 comments

Comments


bottom of page